[Haridas] Annaiyin karuvil kalaiyaamal piRandhdhaayae …


One of the better motivational songs of recent times from the movie #Haridas, penned by #Annamalai. Wonderfully renditioned by #ShankarMahadevan.

Movie: Haridas
Poet: Annamalai
Singer: Shankar Mahadevan
Music director: Vijay Antony
Song sequence: (1)-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(1)-(1)-(9)-(10)-(11)-(12)-(1)-(1)-(2)

(1) அன்னையின் கருவில் கலையாமல் பிறந்தாயே
அப்போதே மனிதா நீ ஜெயித்தாயே
(2)கஷ்டங்களை தாங்கு வெற்றி உண்டு
மேடு பள்ளம் தானே வாழ்க்கை இங்கு
கனவுகள் காணு தூக்கம் கொன்று நடந்திடும் என்று நம்பி இன்று

annaiyin karuvil kalaiyaamal piRandhdhaayae
appoadhae manidhaa nee Jeyithaayae
kashtangaLai thaanggu vetRi uNdu
maedu paLLam thaanae vaazhkkai inggu
kanavugaL kaaNu thookkam kondRu nadandhdhidum endRu nampi indRu

When you were born from your mother’s womb without getting destroyed,
Oh Human! You were already a winner then!
bear your difficulties (and confront them), success will follow,
this life is a journey comprised of ups and downs,
kill (give up) your sleep and dream (of a bright future) with the conviction that they will be a reality some day,

(3)முயற்சி திருவினை ஆக்கும்
முயற்றின்மை இன்மை புகுத்தி விடும்
இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை
அடுத்தூர்வ அஃதொப்ப தில்

muyaRsi thiruvinai aakkum
muyatRinmai inmai puguthi vidum
idukkaN varunggaal naguga adhanai
aduthoorva akhdhoppa thil

Effort alone brings fortune,
its absence brings nothingness (poverty), (Thirukkural 616)
In troubled times, keep a smile and be patient,
there is nothing like it to drive away the sorrow, (Thirukkural 621)

(4)வெள்ளத் தனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம்
உள்ளத் தனையது உயர்வு
தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும் முயற்சி தன் மெய் வருத்தக் கூலி தரும்

veLLath thanaiya malarneettam maandhdhardham
uLLath thanaiyadhu uyarvu
theyvathaal aagaadheninum muyaRsi than mey varuthak kooli tharum

The height of the lotus stalk depends on the level of water (from the floods) that it has seen,
similarly the greatness of men is measured by the level of their minds, (Thirukkural 595)
Even if there are things for which even god cannot help, hardwork will pay dividends

(5)விதைக்குள் தூங்கும் ஆல மரம் கண்ணுக்குத் தெரியாது
அது மரமாய் வளரும் காலம் வரும்
மண்ணுக்கும் உறங்காது

vidhaikkuL thoonggum aala maram kaNNukkuth theriyaadhu
adhu maramaay vaLarum kaalam varum
maNNukkum uRanggaadhu

A banyan tree sleeps inside the seed although it is not visible to the eye,
The time when it grows into the tree will come,
it doesn’t sleep under the soil forever,

(6)நீ தேடும் சிகரம் தூரம் இல்லை
நடப்பதை நிறுத்தாதே
வெறும் துளி தான் இங்கே கடலாகும்
நம்பிக்கை தொலைக்காதே

nee thaedum sigaram thooram illai
nadappadhai niRuthaadhae
veRum thuLi thaan inggae kadalaagum
nampikkai tholaikkaadhae

The peak that you are searching for is not far,
hence, do not stop walking,
small droplets are what form the ocean,
Hence, do not loose your confidence

(7)மீண்டும் மீண்டும் பாதம் பட்டால்
பாறை கூட பதை ஆகும்
முன்னால் வைத்த காலை நீயும் பின்னால் எடுக்காதே

meeNdum meeNdum paadham pattaal
paaRai kooda padhai aagum
munnaal vaitha kaalai neeyum pinnaal edukkaadhae

when the feet constantly walk on the rocks,
then the rocks transform into paths (due to the abration),
do not take back the steps that you took forward (keep moving ahead in life),

(8)பூக்கள் பூக்க வேர்கள் தேவை
வெற்றிக்கிங்கே வேண்டும் வேர்வை
உன் கை ரேகை தேய்ந்தா போகும்
உழைப்பதை நிறுத்தாதே

pookkaL pookka vaerkaL thaevai
vetRikkinggae vaeNdum vaervai
un kai raegai thaeyndhdhaa poagum
uzhaippadhai niRuthaadhae

For the flowers to blossom, roots are essential,
similarly for victory/success, sweat (hardwork) is essential,
would the lines in your hand ever wane away?
do not stop the hard work

(9)உன்னால் என்ன முடியும் என்று உனக்கே தெரியாது
உன் சக்தியை நீயும் புரிந்து கொண்டால் சாதிக்க தடை ஏது

unnaal enna mudiyum endRu unakkae theriyaadhu
un sakthiyai neeyum purindhdhu koNdaal saadhikka thadai aedhu

you yourself may be unaware of what you are capable of accomplishing,
if you understand and realize your power/might, then, what are the impediments for achievements?

(10)முயற்சிகள் செய்து தோற்ப்பதெல்லாம்
தோல்விகள் கிடையாது
விழுந்து விடாம் யாரும் இங்கே எழுந்தது கிடையாது

muyaRsigaL seydhu thoaRppadhellaam
thoalvigaL kidaiyaadhu
vizhundhdhu vidaam yaarum inggae ezhundhdhadhu kidaiyaadhu

If you tried and then failed,
it is not considered failure,
No one here has ever risen without having fallen down,

(11)இல்லை என்ற சொல்லை கூட இல்லை என்று தூக்கிப் போடு
நாளை உன்னை மேலே ஏற்றும்
துணிச்சலை இழைக்காதே

illai endRa sollai kooda illai endRu thookkip poadu
naaLai unnai maelae aetRum
thuNichchalai izhaikkaadhae

Consider that word “No” is non existent and throw it away
tomorrow will take you higher
do not loose your boldness

(12)வீழ்ந்தால் கூட பந்தாய் மாறு
வேகம் கொண்டு மேலே ஏறு
முந்திக் கொண்டு முன்னால் ஓடு
முயற்சியை நிறுத்தாதே

veezhndhdhaal kooda pandhdhaay maaRu
vaegam koNdu maelae aeRu
mundhdhik koNdu munnaal oadu
muyaRsiyai niRuthaadhae

even if you fall, transform into a ball,
gain speed and rise higher (with the rebound),
run ahead by beating the crowd,
do not stop your efforts

[Muradan Muthu] Ponnaasai koNdoarkku uLLamillai


A nice song from the Kannadasan stable!

Movie: Muradan Muthu
Poet: Kannadasan
Singer: T.M. Sounderrajan
Music Director: T. G. Lingappa
Song sequence: (1)-(1)-(2)-(2)-(3)-(4)-(5)-(5)-(6)-(7)-(1)-(8)-(8)-(9)-(10)-(11)-(11)-(12)-(13)-(1)

(1)பொன்னாசை கொண்டோர்க்கு உள்ளமில்லை
நல்ல உள்ளமில்லை
என்றும் பெண்ணாசை கொண்டோர்க்கு கண்ணுமில்லை
இரு கண்ணுமில்லை

ponnaasai koNdoarkku uLLamillai
nalla uLLamillai
endRum peNNaasai koNdoarkku kaNNumillai
iru kaNNumillai

The ones who desire riches do not have a heart,
They do not have a kind heart,
Men who always desire women do not have the vision,
They do not have both their eyes,

(2)கொட்டிவிட்ட கூந்தலுக்கு பூ வேண்டுமா
(3)முல்லை பூ வேண்டுமா
(4)கொல்லவரும் வேங்கைக்கு மான் வேண்டுமா
புள்ளி மான் வேண்டுமா

kottivitta koondhdhalukku poo vaeNdumaa
mullai poo vaeNdumaa
kollavarum vaenggaikku maan vaeNdumaa
puLLi maan vaeNdumaa

Do the fallen hair desire flowers?
Does it desire the fragrant jasmine flower?
Does a tiger ready for the kill desire the deer?
does it desire the spotted deer?

(5)குயிலுக்கு வான்பருந்து இணையாகுமா
(6)நல்ல துணையாகுமா
(7)சொல்லக்கூடாத ஆசை நெஞ்சில் வரலாகுமா
அது முறையாகுமா

kuyilukku vaanparundhdhu iNaiyaagumaa
nalla thuNaiyaagumaa
sollakkoodaadha aasai nenjjil varalaagumaa
adhu muRaiyaagumaa

Could a ferocious vulture be compatible with a sweet singing cuckoo?
Can they ever be supportive of each other?
Can a desire that cannot be spoken about, arise in the heart?
it is right to encourage it?

(8)வானத்தில் வெண்நில்வு ஒன்றல்லவா
(9)என்றும் ஒன்றல்லவா
(10)மானத்தில் மங்கையர்கள் மானல்லவா
கவரி மானல்லவா

vaanathil veNnilvu ondRallavaa
endRum ondRallavaa
maanathil manggaiyarkaL maanallavaa
kavari maanallavaa

Isn’t there only one bright moon in the sky? 
forever, it is only one, ain’t it?
In respect to their dignity, women are like deers, isn’t it?
they are like the mythical deer (that would die even if a single hair
from its body falls, it often used as a primordial example of
sensitivity), ain’t they?

(11)பறவை பிரிந்த பின்னே இரைதேடுமா
(12)பெண்மை உறவாடுமா
(13)தட்டிப்பறித்தே சென்றாலும் அது உயிர்வாழுமா
இன்பம் பயிராகுமா

paRavai pirindhdha pinnae iraidhaedumaa
peNmai uRavaadumaa
thattippaRithae sendRaalum adhu uyirvaazhumaa
inpam payiraagumaa

When a bird separates from its flock, would it search for food instead of its flock?
would femininity mingle without interest?
Even if taken by force, will it live?
would happiness blossom?

[Salangai Oli] Thakita thadhimi


#ThakitaThadhimi from the movie #SalangaiOli. Lyrics penned my #Vairamuthu and sung by #SPB. Music composed by #Ilaiyaraaja. #KamalHaasan.

Movie: Salangai Oli
Poet: Vairamuthu
Singers: S. P. Balasubramanyam
Music: Ilaiyaraaja
Song sequence: (1)-(1)-(2)-(2)-(3)-(1)-(1)-(4)-(4)-(5)-(5)-(6)-(1)-(2)-(3)-(7)-(7)-(8)-(8)-(9)

(1) தகிட ததிமி தகிட ததிமி தம்தானா
 இதய ஒலியின் ஜதியில் எனது தில்லானா
 (2) இருதயம் அடிக்கடி இறந்தது என்பேனா
 என் கதை எழுதிட மறுக்குது என் பேனா
 (3) சுருதியும் லயமும் ஒன்று சேர

thagida thadhimi thagida thadhimi thamthaanaa
idhaya oliyin Jadhiyil enadhu thillaanaa
irudhayam adikkadi iRandhadhu enbaenaa
en kadhai ezhudhida maRukkudhu en paenaa
churudhiyum layamum ondRu chaera

Thakita thadhimi thakita thadhimi thamdhaana (Thaalam, denoting the
rhythm of music and dance)
I dance to the tune and beats of my heart.
Would I have to say that my heart (dance) dies every now and then?
Even my pen refuses to write my story
To harmonize the pitch and rhythm,

(4) உலக வாழ்க்கை நடனம் நீ ஒப்புக்கொண்ட பயணம்
 அது முடியும்போது தொடங்கும் நீ தொடங்கும்போது முடியும்
 (5) மனிதன் தினமும் அலையில் அலையும் குமிழி
 தெரியும் தெரிந்தும் மனமே கலங்காதிரு நீ
 (6) தாளமிங்கு தப்பவில்லை யார் மீதும் தப்பு இல்லை
 கால்கள் போன பாதை எந்தன் எல்லை

ulaga vaazhkkai nadanam nhee oppukkoNda payaNam
adhu mudiyumboadhu thodanggum nhee thodanggumboadhu mudiyum
manidhan thinamum alaiyil alaiyum kumizhi
theriyum therindhum manamae kalanggaadhiru nhee
thaaLaminggu thappavillai yaar meedhum thappu illai
kaalgaL poana paadhai endhan ellai

This worldly life is like a dance, a journey which you agreed to undertake,
the journey (dance step) begins when it ends, and ends when you begin,
Human is like a trapped bubble, wandering in the waves everyday,
Even if (and when) you have understood this, Oh Mind! don’t be perplexed by it!
No beat has been missed, No body is to be blamed,
The limit of my journey is to where my feet takes me to.

(7) பழைய ராகம் மறந்து நீ பறந்ததென்ன பிறிந்து
 இரவுதோறும் அழுது என் இரண்டு கண்ணும் பழுது
 (8) இது ஒரு ரகசிய நாடகமே
 அலைகளில் குலிங்கிடும் ஓடம் நானே
 (9) பாவமிங்கு பாவமில்லை வாழ்க்கையோடு கோபமில்லை
 காதல் என்னைக் காதலிக்க வில்லை

pazhaiya raagam maRandhu nhee paRandhadhenna piRindhu
iravudhoaRum azhudhu en iraNdu kaNNum pazhudhu
idhu oru ragasiya naadagamae
alaigaLil kulinggidum oadam naanae
paavaminggu paavamillai vaazhkkaiyoadu koabamillai
kaadhal ennaik kaadhalikka villai

why is it that you have forgotten the olden tunes (times) and flown away?
My eyes have become faulty by crying all night long,
This is nothing but a secret drama,
I am the boat that stumbles on the waves,
Expressions are not sins here, I am in no anger with my life,
Love did not love me, that is all!

[Vaaranam Aayiram] Mundhinam Paarthaenae


A super hit song (#MundhinamPaarthaenae) by #HarrisJayaraj for the movie #VaaranamAayiram. Lyrics penned my #Thamarai, and sung by #NareshIyer and #Prashanthini.

Movie: Vaaranam Aayiram
Poet: Thamarai
Singers: Naresh Iyer, Prashanthini
Music: Harris Jeyaraj
Song sequence: (1)-(2)-(3)-(4)-(4)-(1)-(2)-(5)-(6)-(7)-(1)-(2)-(8)-(9)-(10)-(1)-(2)-(3)-(4)-(4)

(1) முன்தினம் பார்தேனே... பார்த்ததும் தொற்றேனே...
 சல்லடை கண்ணாக நெஞ்சமும் (உள்ளமும்) புன்னானதே...
 (2) இத்தனை நாளாக உன்னனை நான் பாராமல்
 எங்குதான் போனேனோ... நாட்களும் வீணானதே...
 (3) வானத்தில் நீ வெண்ணிலா... ஏக்கத்தில் நான் தேய்வதா...
 (4) இப்போது என்னோடு வந்தால் என்ன?
 ஊர் பார்க்க ஒன்றாக சென்றால் என்ன?

munthinam paardhaenae… paarththadhum thotRaenae…
challadai kaNNaaga nenjjamum punnaanadhae…
iththanai naaLaaga unnanai naan paaraamal
enggudhaan poanaenoa… naatkaLum veeNaanadhae…
vaanaththil nhee veNNilaa… aekkaththil naan thaeyvadhaa…
ippoadhu ennoadu vandhaal enna?
oor paarkka ondRaaga chendRaal enna?

I noticed you the day before, only to lose myself (to your beauty)
With my eyes filtering out everything else (other than you), you made my heart stumble.
How come I haven’t seen you all this while?
What was I doing? All those days had gone to waste.
You are a bright moon in the sky. Should I be fading like the crescent longing for you?
Why don’t you come with me (to live with me) now?
Why don’t we walk like a couple in the eyes of the world?

(5) துலாதட்டில் உன்னை வைத்து நிகர் செய்ய பொன்னை வைத்தால்
 துலாபாரம் தோற்காதோ பேரழகே
 (6) முகம் பார்த்து பேசும் உன்னை, முதல் காதல் சிந்தும் கண்ணை
 அணைக்காமல் போவேனோ ஆருயிரே
 (7) ஓ நிழல் போல விடாமல் உன்னை தொடர்வேனடி
 புகழ் போல படாமல் பட்டு நகர்வேனடி
 வினா நூறு கனாவும் நூறு விடை சொல்லடி

thulaadhattil unnai vaiththu nigar cheyya ponnai vaiththaal
thulaabaaram thoaRkaadhoa paerazhagae
mugam paarththu paesum unnai, mudhal kaadhal chindhum kaNNai
aNaikkaamal poavaenoa aaruyirae
oa nizhal poala vidaamal unnai thodarvaenadi
pugazh poala padaamal pattu nagarvaenadi
vinaa nooRu kanaavum nooRu vidai cholladi

If we try to weigh you in terms of gold,
Wouldn’t the (weighing) balance lose? Oh beautiful!
You are the one who look at my face with your eyes dripping first love when you talk.
How would I not accept you? My soulmate!
Oh beautiful! I would follow you like your shadow.
Like fame I would caress you (without making you realize it), and move away.
I have a hundred questions, and a hundred dreams too. Answer me. Oh beautiful!

(8) கடல் நேரம் மங்கும் நேரம்... அலை வந்து தீண்டும் தூரம்...
 மனம் சென்று மூழ்காதோ ஈரத்திலே...
 (9) தலை சாய்க்க தோளும் தந்தாய்... விரல் கோர்த்து பக்கம் வந்தாய்
 இதழ் மட்டும் இன்னும் ஏன் தூரத்திலே
 (10) பகல் நேரம் கனாக்கள் கண்டேன் உறங்காமலே
 உயிர் ரெண்டும் உரையைக் கண்டேன் நெருங்காமலே
 உன்னை இன்றி எனக்கு ஏது எதிர்காலமே...

kadal naeram manggum naeram… alai vandhu theeNdum thooram…
manam chendRu moozhgaadhoa eeraththilae…
thalai chaaykka thoaLum thandhaay… viral koarththu pakkam vandhaay
idhazh mattum innum aen thooraththilae
pagal naeram kanaakkaL kaNdaen uRanggaamalae
uyir reNdum uraiyaik kaNdaen nerunggaamalae
unnai indRi enakku aedhu edhirgaalamae…

At the time when the blueness of the ocean dims; when the waves reach the shores farther and farther,
Wouldn’t our minds reach out and sink in the moisture (coziness of our hearts)?
You provided me with your shoulder to lean my head on. You came closer lacing your fingers with mine
Why are the lips alone at a distance?
I have started to day dream
I see two souls freeze in time without getting any closer.
I do not have a future without you. Do I?

[Kattradhu Thamizh] paRavaiyae engu irukkiRaai


This is a classic! Vocals by #Ilaiyaraaja, music composed by #YuvanShankarRaja. I personally consider this to be one of Yuvan’s best album till data, just for the versatilely he displayed with this album, showing that he could compass a very different genre of music than his comfort zone! #Ilaiyaraaja, so beautifully captures the pain and the search of the protagonist! Enjoy!

Movie: Kattradhu Thamizh
Poet: Na. Muthukumar
Singer: Ilaiyaraaja
Music Director: Yuvan Shankar Raja
Song sequence: (1)-(1)-(2)-(1)-(3)-(4)-(5)-(4)

(1)பறவையே எங்கு இருக்கிறாய்
பறக்கவே என்னை அழைக்கிறாய்
தடயங்கள் தேடி வருகிறேன் அன்பே

paRavaiyae engu irukkiRaai
paRakkavae ennai azhaikkiRaai
thadayangaL thaedi varugiRaen anpae

Where are you, dear bird?
You have been calling out for me to fly with you!
I am looking for the clues to get to you! Oh Dear!

(2)அடி என் பூமி தொடங்கும் இடம் எது நீதானே
அடி என் பாதை இருக்கும் இடம் எது நீதானே
பார்க்கும் திசைகளெல்லாம் பாவை முகம் வருதே
மீன்கள் கானலின் நீரில் தெரிவதுண்டோ
கண்கள் கைகள் சொல்வதுண்டோ
நீ போட்டாய் கடிதத்தின் வரிகள் கடலாக
அதில் மிதந்தேனே பெண்ணே நானும் படகாக

adi en poomi thodangum idam edhu needhaanae
adi en paadhai irukkum idam edhu needhaanae
paarkkum thisaigaLellaam paavai mugam varudhae
meengaL kaanalin neeril therivadhuNdoa
kaNkaL kaigaL solvadhuNdoa
nee poattaai kadidhathin varigaL kadalaaga
adhil midhandhaenae peNNae naanum padagaaga

Oh sweetheart! my world begins from where you are!
Oh sweetheart! My path would lead to where you are!
In all the directions that I look, I see your picturesque face!
Will we be able to see fishes in a mirage!
Would the eyes and hands show the way?
With the words in your letters as the sea,
I swam in it as a boat!

(3)உன்னோடு நானும் போகின்ற பாதை
இது நீளாதோ தொடு வானம் போலவே
கதை பேசிக் கொண்டே வா காற்றோடு போவோம்
உரையாடல் தீர்ந்தாலும் உன் மெளனங்கள் போதும்
இந்த புள் பூண்டும் அந்த பறவையும் நாமும் போதாதா
இனி பூலோகம் முழுதும் அழகாய்ப் போகாதா

unnoadu naanum poagindRa paadhai
idhu neeLaadhoa thodu vaanam poalavae
kadhai paesik koNdae vaa kaaRRoadu poavoam
uraiyaadal theerndhaalum un meLanangaL poadhum
indha puL pooNdum andha paRavaiyum naamum poadhaadhaa
ini pooloagam muzhudhum azhagaaip poagaadhaa

The paths that I walk with you
wouldn’t they extend, like the limitless sky?
Come! Lets us converse, and travel with the wind,
Even if our conversations end, your silence is good enough for me,
Aren’t these grasses, that bird, and us enough (to live in this world)
Wouldn’t this world turn beautiful then?

(4)முதல்முறை வாழப் பிடிக்குதே
முதல்முறை வெளிச்சம் பிறக்குதே
முதல்முறை முறிந்த கிளை ஒன்று பூக்குதே
முதல்முறை கதவு திறக்குதே
முதல்முறை காற்று வருகுதே
முதல்முறை கனவு பலிக்குதே அன்பே

mudhalmuRai vaazhap pidikkudhae
mudhalmuRai veLichcham piRakkudhae
mudhalmuRai muRindha kiLai ondRu pookkudhae
mudhalmuRai kadhavu thiRakkudhae
mudhalmuRai kaatRu varugudhae
mudhalmuRai kanavu palikkudhae anpae

For the first time, I want to live,
For the first time, I could see the dawn of light,
For the first time, a broken branch has started to blossom,
For the first time, the doors are opening (to let me in),
For the first time, the breeze is entering (in my heart),
For the first time, my dreams turns into reality, my dear!

(5)ஏழை காதல் மலைகள்தனில் தோன்றுகின்ற ஒரு நதியாகும்
மண்ணில் விழுந்தும் ஒரு காயமின்றி
உடையாமல் உருண்டோடும் நதியாகிடுதோ
இதோ இதோ இந்தப் பயணத்திலே
இது போதும் கண்மணி வேறென்ன நானும் கேட்பேன்
பிரிந்தாலும் மனதிலே இந்த நொடியில் என்றும் வாழ்வேன்
இந்த நிகழ்காலம் இப்படியேதான் தொடராதா
என் தனியான பயணங்கள் இன்றுடன் முடியாதா

aezhai kaadhal malaigaLdhanil thoandRugindRa oru nadhiyaagum
maNNil vizhundhum oru kaayamindRi
udaiyaamal uruNdoadum nadhiyaagidudhoa
idhoa idhoa indhap payaNathilae
idhu poadhum kaNmaNi vaeRenna naanum kaetpaen
pirindhaalum manadhilae indha nodiyil endRum vaazhvaen
indha nigazhkaalam ippadiyaedhaan thodaraadhaa
en thaniyaana payaNangaL indRudan mudiyaadhaa

Poor man’s love! it is like the stream that emanates from the mountains,
Even if it hits the ground, without suffering any bruises
or breakages, it flows and becomes a river! Let us too become like the river!
In this journey (of life),
this is enough my precious (staying with you); what else would I ask for?
Even if  we separate now, I will bear this moment in my heart, and would live
forever with it,
Wouldn’t the present continue as it is, forever?
Wouldn’t my lonely journey end today?