[Kochadaiiyan] medhuvaagathaan medhuvaagathaan…


Thanks to Barani for the suggestion.

Movie: Kochadaiiyan
Poet: Vaali
Singers: S. P. Balasubrahmanyam, Sadhana Sargam
Music Director: A.R.Rahman
Song sequence:(1)-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)—(6)-(7)-(7)-(8)-(7)-(4)-(5)-(1)-(3)

(1)மெதுவாகத்தான் மெதுவாகத்தான்
எனை ஈர்கிறாய் பழிவாங்கவா

medhuvaagathaan medhuvaagathaan
enai eerkiRaai pazhivaangavaa

Slowly but surely,
you attract me, is it to take revenge?

(2)மயிலாசன மரபினல் நானே
மழை மேகமாய் இறங்கி வந்தேனே
உன் விழினோரத்தில் விழுந்து விட்டேனே நான்

mayilaasana marabinal naanae
mazhai maegamaai iRangi vandhaenae
un vizhinoarathil vizhundhu vittaenae naan

From the legacy of the peacock throne, 
I came down like the rain clouds,
and fell along the corners of your eyes,

(3)மெதுவாகத்தான் மெதுவாகத்தான்
எனை ஈர்கிறாய் எனை வாங்கவா

medhuvaagathaan medhuvaagathaan
enai eerkiRaai enai vaangava

Slowly but surely,
you attract me, is it take ownership of me?

(4)அன்னம் மடவண்ணம்
அழகாச் சிந்தும் அரவிந்தம்
மஞ்சம் எழுத மன்மதம்
இவளழகு எட்டும் திசையெட்டும்
தினம் கட்டும் பரிவட்டம்
இன்னும் சொல்ல மொழியில்லையே

annam madavaNNam
azhagaa chindhum aravindham
manjam ezhudha manmadham
ivaLazhagu ettum thisaiyettum
thinam kattum parivattam
innum solla mozhiyillaiyae

A swan! A female swan (in your beauty and stately walk),
you are the lotus who drips beauty,
My desires are piqued and are incomparable even by those satiated in the bed,
Her beauty reaches all eight directions,
and in turn the directions adorn her with a diadem everyday,
There are no more words to express (her beauty),


(5)கொடி வேண்டுமா குடை வேண்டுமா
உன் மடிபோல யாவும் சுகம் நல்குமா
படை வேண்டுமா பகை வேண்டுமா
உனைப்போல வீழ்த்த ஆளேது
(6)என்னை வெல்ல யாரும் இல்லை
உனை அன்றி திசைகள் வெல்லும் இசையே

kodi vaeNdumaa kudai vaeNdumaa
un madiboala yaavum sugam nalkumaa
padai vaeNdumaa pagai vaeNdumaa
unaippoala veezhtha aaLaedhu
ennai vella yaarum illai
unai andRi thisaigaL vellum isaiyae

Do you desire the empire? Do you desire a shelter (in my heart)?
Is there anything that could provide comfort like your lap,
Do you need an army? or Do you desire enmity?
Is there any one who can defeat me other than you?
There is no one to win over me,
Except you, my music would win over in all the directions,

(7)ஆதி அந்தம் ஆடி வந்த ஜோதி இந்த அழகன்
வானம் தாண்டி வையம் வந்த 
ஏகன் தோட்ட மலர்தான் இவளல்லவா

aadhi andham aadi vandha Joadhi indha azhagan
vaanam thaaNdi vaiyam vandha
aegan thoatta malardhaan ivaLallavaa

This handsome man is the emanating light that has traveled from the start to the end of time,
Ain’t she the flower from the garden of the one who transcended the skies to win over this world (Lord Shiva),

(8)ராணா என்னை கொஞ்சு ராணா
உன்னை மிஞ்ச ஆணா
அழகு போகும் வீணா
நேரம் போக்க வேணாம்
தொட்டு வந்த முல்லை
விட்டு வைத்ததில்லை
கொஞ்சும் அன்பு தொல்லை
காட்டும் இன்ப எல்லை

raaNaa ennai konju raaNaa
unnai minja aaNaa
azhagu poagum veeNaa
naeram poakka vaeNaam

thottu vandha mullai
vittu vaithadhillai
konjum anpu thollai
kaattum inpa ellai

Oh Raana! Cajole me!
Is there any man to overwhelm you?
My beauty will go waste,
don’t waste the precious time,

The Jasmine flower that you touch,
will follow you with its fragrance,
The mischievous affection from the cajoling,
shows me the limit of pleasure.

[Vairamuthu] Jenmam niRaindhadhu…


This song is played at the electric crematoriums in Tamil Nadu. Penned by #Vairamuthu, the song has such substance and poise. A few verses give us the whole philosophy of life and helps us embrace the death of dear ones! A must listen for every one! Leaves you a bit heavy hearted, but well worth the experience. Thanks to lramchanda and Mohan Ekambaram for the suggestion.

Poet: Vairamuthu
Singer: Sudha Ragunathan
Song Sequence: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)

(1)ஜென்மம் நிறைந்தது சென்றவர் வாழ்க
சிந்தை கலங்கிட வந்தவர் வாழ்க
நீரில் மிதந்திடும் கண்களும் காய்க 
நிம்மதி நிம்மதி இவ்விடம் சூழ்க

Jenmam niRaindhadhu sendRavar vaazhka
sindhai kalangida vandhavar vaazhka
neeril midhandhidum kaNkaLum kaaika
nimmadhi nimmadhi ivvidam soozhka

Hail the one who passed away fulfilling their purpose in this birth!
Hail the ones who came with a heavy heart to pay homage to the dead,
Let the eyes that float in tears dry!
Let peace surround this place!

(2)ஜனமும் பூமியில் புதியது இல்லை
மரணத்தைப் போலொரு பழையதும் இல்லை
இரண்டும் இல்லாவிடில் இயற்கையும் இல்லை
இயற்கையின் ஆணைதான் ஞானத்தின் எல்லை

Janamum poomiyil pudhiyadhu illai
maraNathaip poaloru pazhaiyadhum illai
iraNdum illaavidil iyaRkaiyum illai
iyaRkaiyin aaNaidhaan nYaanathin ellai

Birth ain’t a new thing on this earth,
There ain’t anything as old as death,
If neither of the two exists, nature does not exist!
The rules of the nature, are the limit of our knowledge (and hence learn to embrace it)!

(3)பாசம் உலாவிய கண்களும் எங்கே
பாய்ந்து துளாவிய கைகளும் எங்கே
தேசம் அளாவிய கால்களும் எங்கே
தீ உண்டது என்றது சாம்பலுமிங்கே

paasam ulaaviya kaNkaLum engae
paaindhu thuLaaviya kaigaLum engae
thaesam aLaaviya kaalkaLum engae
thee uNdadhu endRadhu saampalumingae

Where are the eyes that gazed with abundant affection?
Where are the arms that embraced in love?
Where are the legs that roamed the length and breadth of the country?
Finally, the ashes that remain here tell us that fire consumed the body!

(4)கண்ணில் தெரிந்தது காற்றுடன் போக
மண்ணில் பிறந்தது மண்ணுடன் சேர்க்க
எலும்பு சதை கொண்ட உருவங்கள் போக
எச்சங்களால் அந்த இன்னுயிர் வாழ்க

kaNNil therindhadhu kaatRudan poaga
maNNil piRandhadhu maNNudan saerkka
elumpu sadhai koNda uruvangaL poaga
echchangaLaal andha innuyir vaazhka

Let the ones seen by the eyes, blend with the wind!
Let the one born on this soil, let it finally blend into the soil!
Let the form given by the bones and the flesh vanish,
and Let the dear soul live as the remains (memory).

(5)பிறப்பு இல்லாமலே நாளொன்றும் இல்லை
இறப்பு இல்லாமலும் நாளொன்றும் இல்லை
நேசத்தினால் வரும் நினைவுகள் தொல்லை
மறதியைப் போலொரு மாமருந்தில்லை

piRappu illaamalae naaLondRum illai
iRappu illaamalum naaLondRum illai
naesathinaal varum ninaivugaL thollai
maRadhiyaip poaloru maamarundhillai

There is no day which passes without birth
There is no day which passes without death
The problems are the resident memories due to the affection!
However, there is no greater medicine than time (forgetfulness)!

(6)கடல் தொடும் ஆறுகள் கலங்குவதில்லை
தரை தொடும் தாரைகள் அழுவதும் இல்லை
நதி மழை போன்றதே விதி என்றும் கண்டும் 
மதி கொண்ட மானுடர் மயங்குவதென்ன

kadal thodum aaRugaL kalanguvadhillai
tharai thodum thaaraigaL azhuvadhum illai
nadhi mazhai poandRadhae vidhi endRum kaNdum
madhi koNda maanudar mayanguvadhenna

The rivers which merge into the ocean don’t grieve,
The shooting stars which reaches the earth don’t cry, (for it is their destiny)
Having realised that the human destiny is like that of the river and the rain,
why do the knowledgeable humans still repent?

(7)மரணத்தினால் சில கோபங்கள் தீரும்
மரணத்தினால் சில சாபங்கள் தீரும்
வேதம் சொல்லாததை மரணங்கள் கூறும்
விதை ஒன்று வீழ்ந்திடில் செடி வந்து சேரும்

maraNathinaal sila koabangaL theerum
maraNathinaal sila saabangaL theerum
vaedham sollaadhadhai maraNangaL kooRum
vidhai ondRu veezhndhidil sedi vandhu saerum

Death would clear some of the angers (that lingered in one’s life),
Death would remove some of the curses (that made us suffer when we lived),
Death teaches us things that even the vedas don’t preach,
For every seed that fell a plant will be born!
(Everything we did during our life, will have a consequence )

(8)பூமிக்கு நாமொரு யாத்திரை வந்தோம்
யாத்திரை தீரும் முன் நித்திரை கொண்டோம்
நித்திரை போவது நியதி என்றாலும் 
யாத்திரை என்பது தொடர் கதையாகும்

poomikku naamoru yaathirai vandhoam
yaathirai theerum mun nithirai koNdoam
nithirai poavadhu niyadhi endRaalum
yaathirai enpadhu thodar kadhaiyaagum

We came on a pilgrimage to this earth,
before we completed our journey, we fell asleep.
Although falling asleep is predetermined,
the journey itself is a continuing story!

(10)தென்றலின் பூங்கரம் தீண்டிடும் போதும்
சூரிய கீற்றொளி தோன்றிடும் போதும்
மழலையின் தேன்மொழி செவியுறும் போதும்
மாண்டவர் எம்முடன் வாழ்ந்திடக் கூடும்

thendRalin poongaram theeNdidum poadhum
sooriya keetRoLi thoandRidum poadhum
mazhalaiyin thaenmozhi seviyuRum poadhum
maaNdavar emmudan vaazhndhidak koodum

Whenever the breeze caresses,
Whenever the sharp first rays of the sunlight shows up,
Whenever the sweet voice of a child reaches our ears,
We could live with (the memory of) the dead person (for they would remind us of them)!

(11)மாண்டவர் சுவாசங்கள் காற்றுடன் சேர்க்க
தூயவர் கண்ணொளி சூரியன் சேர்க்க
பூதங்கள் ஐந்திலும் பொன்னுடல் சேர்க்க
போனவர் புண்ணியம் எம்முடன் சேர்க்க

maaNdavar suvaasangaL kaatRudan saerkka
thooyavar kaNNoLi sooriyan saerkka
poodhangaL aindhilum ponnudal saerkka
poanavar puNNiyam emmudan saerkka

Let the breath of the dead person blend with the air!
Let the light in the eyes of the pure soul blend into the sun!
Let the precious body blend into the five elements of nature!
Let the accrued good deeds and good karma come to us!

[Nammavar] Sorgam enbadhu namakku


A simple but powerful song “#SorgamEnbadhuNamakku” from the movie #Nammavar that kind of reminds us of our prime minister’s ‘My Clean India’ campaign. Penned by #Vairamuthu, sung by #Srinivas and #Swarnalatha, and composed by #MaheshMahadevan. #NaMo

Movie: Nammavar
Poet: Vairamuthu
Singers: Srinivas, Swarnalatha
Music: Mahesh Mahadevan
Song sequence: (1)-(1)-(2)-(2)-(1)-(2)-(1)-(2)-(3)-(1)-(2)-(3)-(4)-(1)-(2)-(3)-(5)-(1)-(2)-(3)-(4)-(6)-(1)-(2)-(3)-(1)-(2)-(3)-(4)

(1) சொர்கம் என்பது நமக்கு; (2) சுத்தம் உள்ள வீடு தான்
 (3) சுத்தம் என்பதை மறந்தால் நாடும் குப்பை மேடு தான்
 (4) உலாவும் நிலாவில் வெள்ளை அடிக்கலாம்
 எங்கேயும் எப்போதும் சுத்தப்படுத்தலாம்

Sorgam enbadhu namakku chuththam uLLa veedu thaan
Suththam enbadhai maRandhaal naadum kuppai maedu thaan
ulaavum nilaavil veLLai adikkalaam
enggaeyum eppoadhum chuththappaduththalaam

What is heaven? It is a house that is kept clean.
If we forget cleanliness, the country becomes a garbage dump yard.
Let us paint the wandering moon white.
Let us keep everything tidy all the time.

(5) குளிக்கும் அறைக்குள் கெட்ட கெட்ட வார்த்தைகள்
 படிக்கும் மனதில் என்ன அசைகள்
 இதற்கா இதற்கா கல்வி கற்கும் சாலைகள்
 எதற்கோ எதற்கோ இந்த வேலைகள்
 மீதியாக வந்த பக்கம் போதை ஏற மாத்திரை

kuLikkum aRaikkuL ketta ketta vaarththaigaL
padikkum manadhil enna asaigaL
idhaRkaa idhaRkaa kalvi kaRkum chaalaigaL
edhaRkoa edhaRkoa indha vaelaigaL
meedhiyaaga vandha pakkam poadhai aeRa maaththirai

The bathing room has swear words written all over (the wall).
Wouldn’t it corrupt the mind that reads it?
Is this why we have educational institutions? (is this what they teach us there?)
Why do we do these (useless) actions?
And the rest of the places are full of drugs to get high. 

(6) படிக்கும் படிப்பு நல்ல பண்பை ஊட்டல
 ஒழுங்காய் நடக்கும் பாதை காட்டல
 உனக்கும் எனக்கும் ஆடு மாடு தேவல
 உன்னை போல் எனை போல் கெட்டுப் போகல
 நல்லவங்க கூட இப்போ கேட்ட வார்த்தை ஆனது.

padikkum padippu nalla paNbai oottala
ozhunggaay nadakkum paadhai kaattala
unakkum enakkum aadu maadu thaevala
unnai poal enai poal kettup poagala
nallavangga kooda ippoa kaetta vaarththai aanadhu.

Education had no effect in teaching us good manners.
Neither did it succeed in making us take the right path to lead our life.
The livestock are better than us,
for they are not spoiled like us (in their thoughts and actions).
Even “righteousness” has become a swear word (to tease and comment sarcastically).

[Sangamam] mazhai thuli mazhai thuli…


Another motivational song! Thanks to Prasanthi for the suggestion.

Movie: Sangamam
Poet: Vairamuthu
Singers: Hariharan, M. S. Viswanathan
Music Director: A. R. Rahman
Song Sequence: (1)-(1)-(2)-(3)-(4)-(2)-(1)-(1)-(5)-(6)-(7)-(1)-(2)-(8)-(9)-(2)-(3)-(4)-(1)-(1)-(1)-(1)-(1)-(1)

(1)மழைத்துளி மழைத்துளி மண்ணில் சங்கமம்
உயிர்த்துளி உயிர்த்துளி வானில் சங்கமம்
உடல் பொருள் ஆவியெல்லாம் கலையில் சங்கமம் சங்கமம்

mazhaiththuli mazhaiththuli mannil sangamam
uyirththuli uyirththuli vaanil sangamam
udal porul aavi yellam kalaiyil sangamam sangamam

The droplets of rain finally converges into the soil
The soul finally converges into the skies (heaven)
My body, belongings, and soul would finally converge into my art!

(2)ஆழாலகண்டா ஆடலுக்கு தகப்பா வணக்கமுங்க
என்னை ஆடாம ஆட்டி வச்ச வணக்கமுங்க

aalaala gandaa aadalukku thagappaa vanakkamunga
enna aadaama aatti vechcha vanakkamunga

Oh Aalaala ganda! The father of the dance form (Shiva)! My Homage to you!
You shaped me (into a dancer) without any struggles, hence, My respects to you!

(3)என் காலுக்கு சலங்கையிட்ட 
உன் காலடிக்கு முதல் வணக்கம்
என் கால் நடமாடுமையா 
உம்ம கட்டளைங்க வெல்லும் வரைக்கும்

yen kaalukku salangaiyitta
unn kaaladikku mudhal vannakkam
yen kaal nadamaadumayya
umma kattalainga vellum varaikkum

The one who tied the anklets around my legs! (His father)
My first respects to your feet,
My feet will keep dancing,
until your decree triumphs!

(4)நீ உண்டு உண்டு என்ற போதும் 
அட இல்லை இல்லை என்றபோதும்
சபை ஆடிய பாதமிது 
நிக்காது ஒரு போதும்

nee oondo oondu endrabodhum
ada illai illai endrabodhum
sabai aadiya paadham ithu
nikkaathu oru bodhum

Even if you were (alive)! (Whether you say yes!)
Even if you weren’t (dead)! (Whether you say no!)
These feet are the ones that danced for the audience,
it will never cease to stop dancing!

(5)தண்ணியில மீன் அழுதா 
கரைக்கொரு தகவலும் வருவதில்ல
எனக்குள்ள நான் அழுதா 
துடைக்கவே எனக்கொரு நாதியில்ல

thaniyila meen aludhaa
karaikkoru thagavalum varuvathillai
yenakkulla naan aluthaa
thudaikkavae enakkoru naathiyillai

If a fish weeps in the water,
No one in the land would realize it!
If I weep inside,
I do not have any one to fall back on for solace!

(6)என் கண்ணீரு ஒவ்வொரு சொட்டும் வைரம் வைரம் ஆகுமே
சபதம் சபதம் என்றே சலங்கை சலங்கை பாடுமே

yen kanneeru ovvoru sottum vairam vairam aagumae
sabatham sabatham endrae salangai salangai paadumae

May every drop of my tear turn into a diamond,
Let every move of the anklets sing the song of the oath I took!

(7)மனமே மனமே சபதம் வெல்லும் மட்டும் சாயாதிரு
விழியே விழியே இமையே தீயும்போதும் கலங்காதிரு
நதி நதி அத்தனையும் கடலில் சங்கமம்
நட்சத்திரம் அத்தனையும் பகலில் சங்கமம்
கலைகளின் வெகுமதி உன்னிடத்தில் சங்கமம் சங்கமம்

manamae manamae sabatham vellum mattum saayaathiru
viliyae viliyae imaiyae theeyumboadhum kalangaathiru
nathi nathi atthanaiyum kadalil sangamam
natchatthiram atthanaiyum pagalil sangamam
kalaigalin vegumathi unnidatthil sangamam sangamam

Oh Heart! Do not give up, until the oath is fulfilled!
Oh Eyes! Do not cry, even if eye lashes were to burn down!
All the rivers converge into the ocean,
All the twinkling stars disappear into the dawn,
All the rewards of the art (that we get) culminate in you!

(8)மழைக்காகத்தான் மேகம் அட கலைக்காகத்தான் நீயும்
உயிர் கலந்தாடுவோம் நாளும் 
மகனே வா
நீ சொந்தக்காலிலே நில்லு
தலை சுற்றும் பூமியை வெல்லு
இது அப்பன் சொல்லிய சொல்லு 
மகனே வா மகனே வா

malaikkaagathaan maegam ada kalaikkaagathaan neeyum
uyir kalandhaaduvoam naamum
maganae vaa
nee sontha kaalilae nillu
thalai soottrum bhoomiyai vellu
ithu appan solliya sollu
maganae vaa maganae vaa

The clouds exist for the rain, You exist to uphold the art,
let us put our soul in our dance,
Oh Son! come!
Stand on your feet,
conquer this spinning earth,
these are the words of your father!
Oh Son! come!

(9)ஊருக்காக ஆடும் கலைஞன் தன்னை மறப்பான்
தன் கண்ணீரை மூடிக்கொண்டு இன்பம் கொடுப்பான்
புலிகள் அழுவது ஏது 
அட பறவையும் அழ அறியாது
போர்க்களம் நீ புகும்போது
முள் தைப்பது கால் அறியாது
மகனே மகனே காற்றுக்கு ஓய்வென்பது ஏது அட ஏது
கலைக்க்கொரு தோல்வி கிடையாது கிடையாது

oorukkaaga aadum kalaignan thannai marappaan
thann kanneerai moodikkondu inbam koduppaan
puligal aluvathu aethu
ada paraviyum alai ariyaathu
poarkkalam nee pugumbodhu
mul thaipathu kaal ariyaathu
maganae maganae kaattrukku oayvu enbathaithu ada aethu
kalaikkoru thoalvi kidaiyaathu kidaiyaathu

An artist who dances for the audience, forgets himself,
He would hide his tears (woes) to give happiness to the audience,
Tigers do not shed tears.
The birds do not fear the waves.
When you go into a battle,
you would not mind the thorns piercing your feet.
Oh Son! Oh Son!
The flowing wind does not rest!
There is no failure in art.

[Sillunu Oru Kaadhal] Munbae vaa En anbae vaa


One of the best from #ARR – #MunbaeVaaEnAnbaeVaa from the movie #SillunuOruKaadhal. Penned by #Vaali, and sung by #ShreyaGhoshal and #NareshIyer, this song would top anyone’s playlist.

Movie: Sillunu Oru Kaadhal
Poet: Vaali
Singers: Shreya Ghoshal, Naresh Iyer
Music: A.R.Rahman
Song sequence: (1)-(2)-(3)-(4)-(1)-(2)-(5)-(6)-(7)-(1)-(3)-(3)-(2)-(8)-(9)-(10)-(1)-(2)-(3)-(4)-(1)-(2)-(5)-(5)

(1) முன்பே வா... என் அன்பே வா...
 ஊனே வா... உயிரே வா...
 (2) முன்பே வா... என் அன்பே வா...
 பூ பூவாய் பூபோம் வா...
 (3) நான் நானா? கேட்டேன் என்னை நானே!
 (4) நான் நீயா நெஞ்சம் சொன்னதே!

munbae vaa… en anbae vaa…
oonae vaa… uyirae vaa…
munbae vaa… en anbae vaa…
poo poovaay pooboam vaa…
naan naanaa? kaettaen ennai naanae!
naan neeyaa nenjjam chonnadhae!

Oh my leader, come to me! Oh my love, come to me!
Oh my body, come to me! Oh my soul, come to me!
Oh my leader, come to me! Oh my love, come to me!
Come, Let us blossom into flowers together!
I asked myself if I am the real me?
and my heart replied to me that I am you…

[Chorus]
 (5) ரங்கோ ரங்கோலி... கோலங்கள் நீ போட்டாய்
 கோலம் போட்டவள் கைகள் வாழிய
 வலையின் சதம் ஜல் ஜல்!
 ரங்கோ ரங்கோலி... கோலங்கள் நீ போட்டாய்
 கோலம் போட்டவள் கைகள் வாழிய
 சுந்தர கன்னிகை, சந்தன மல்லிகை, சிந்திய புன்னகை வண்ணம் இந்த

ranggoa ranggoali… koalanggaL nhee poattaay
koalam poattavaL kaigaL vaazhiya
valaiyin chadham Jal Jal!
ranggoa ranggoali… koalanggaL nhee poattaay
koalam poattavaL kaigaL vaazhiya
chundhara kannigai, chandhana malligai, chindhiya punnagai vaNNam indha

You crafted the color patterns.
Long live, those hands that crafted the patterns.
The bangles sounds “Jal!Jal!”
You crafted the color patterns.
Long live, those hands that crafted the patterns.
The colors are the spilled smiles of the gorgeous girl,
who smells like a Jasmine flower emitting the fragrance of sandalwood.

(6) பூ வைத்தாய் பூ வைத்தாய் நீ பூவைகோர் பூ வைத்தாய்
 மன பூ வைத்து பூ வைத்து, போவுகுள் தீ வைத்தாய்

poo vaiththaay poo vaiththaay nhee poovaigoar poo vaiththaay
mana poo vaiththu poo vaiththu, poavuguL thee vaiththaay

You adorned a flower! You adorned a flower! You adorned a flower on a beautiful girl!
By placing your heart! By placing your heart! You placed a burning desire in the heart (of the girl)!

(7) தேனே நீ மழையல் ஆட, நான் நான் நனைந்தே வாட
 என் நாணத்தில் உன் ரத்தம் நாடிக்குள் உன் சத்தம் உயிரே ஹோ...
 தோழில் ஒரு சில நாழி, தனியன் ஆனால் தரையினில் மீன்...

thaenae nhee mazhaiyal aada, naan naan nanaindhae vaada
en naaNaththil un raththam naadikkuL un chaththam uyirae Hoa…
thoazhil oru chila naazhi, thaniyan aanaal tharaiyinil meen…

Oh honey! when you dance in the rain, and when I melt away (looking at you) while getting drenched,
My veins have your blood passing through, and my pulse has your heart beats… Oh love!!!
A few minutes on your shoulder (is bliss); but when I am lonely (without you), I feel like a fish on the floor…

(8) நிலவிடம் வாடகை வாங்கி, விழி வீட்டினில் குடி வைக்கலாமா?
 நான் வாழும் வீட்டுக்குள் வேர்யாரும் வந்தாலே தகுமா?

nilavidam vaadagai vaanggi, vizhi veettinil kudi vaikkalaamaa?
naan vaazhum veettukkuL vaeryaarum vandhaalae thagumaa?

Is it fair that you loan from the moon, and make it stay in your eyes?
Is is fair that someone else (moon) enters the place where I live?

(9) தென் மலை தேக்குக்கு நீ தான், உந்தன் தோள்களில் இடம் தரலாமா?
 நான் சாயும் தோள் மேல் வேர்யாரும் சாய்ந்தாலே தகுமா?

then malai thaekkukku nhee thaan, undhan thoaLgaLil idam tharalaamaa?
naan chaayum thoaL mael vaeryaarum chaayndhaalae thagumaa?

Is it fair that you give space for the teak (log) on your shoulder?
Is it fair for someone else (log) to lean on your shoulder?

(10) நீரும் செங்குள சேரும் கலந்தது போலே கலந்தவர் நாம்!

neerum chengguLa chaerum kalandhadhu poalae kalandhavar naam!

We are like the water and red soil (ingredients used to make bricks) mixed together
(implying they compliment well, and will have a strong bonding).